Welkom (Hoog)begaafd Signalen 0-4 jaar Gedachten Niet afwachten! Signalen op school Signalenonderpresteerders Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact IQ-Normering Creativiteit Vastberadenheid Ontwikkelingsvoorsprong baby Kijken door een andere bril Testen Geen probleem maar een kans Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact SIGNALEN BIJ KINDEREN DIE JE MOGELIJK IN DE SCHOOLSITUATIE ZULT HERKENNEN - Al jong praten in samengestelde zinnen - Heeft een hekel aan routinematig werk - Zeer taakgericht en geconcentreerd - Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid - Vraagt eindeloos “waarom” en is zeer volhardend - Uitstekend geheugen - Enorm rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel - Originele ideeën en oplossingen - Perfectionistisch – faalangst - Verschillende dingen tegelijk doen, hoog tempo - Apart gevoel voor humor, taalgrapjes kunnen opvallen - Zelfstandig - Kan vaak al lezen in groep 1-2 - Leest snel - Heeft grote belangstelling voor de aard van de mensen en het universum - Heeft een hekel aan het leren van tafels - Draagt ‘andere’ onderwerpen aan in de kring, ook wel nooit iets zeggen in de kring - Al heel jong herkenbare dingen tekenen - Gecompliceerdere legpuzzels maken dan leeftijdsgenoten - In de kleuterjaren al graag spelen van gezelschapsspelletjes - In de kleuterjaren belangstelling hebben voor cijfers en letters - Gedetailleerde kennis van de omgeving hebben - Kan onhandelbaar of agressief zijn - Zegt, vraagt, maakt dingen die de andere kinderen niet begrijpen - Speelt niet met klasgenootjes - Gaat om met oudere (ook wel veel jongere) kinderen - Heeft vaak hoofdpijn, buikpijn - Moeite met leren zwemmen, fietsen - Heeft sociaal inzicht - Volgt gemakkelijk complexe aanwijzingen - Is goed in staat zelf te beoordelen - Heeft een zeer goede concentratie - Vertoont initiatief en originaliteit in intellectueel werk - Heeft een ongewone verbeeldingskracht - Heeft een goed logisch denkvermogen - Talent tot abstraheren - Is uit zichzelf voor het werk op school gemotiveerd - Zeer gedetailleerde kennis van één onderwerp hebben - Is op school een totaal ander kind dan thuis, het lijkt wel of de leerkracht en de         ouder(-s) het over een heel ander kind hebben Let op!  Deze lijst is niet volledig en niet alle (hoog)begaafde kinderen op school laten deze kenmerken zien. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk; als je kind één of meerdere van deze gedragsaspecten vertoont, hoeft dat nog niet te betekenen dat het om (hoog)begaafdheid gaat Bel of mail voor hulp, advies, meer informatie en/of een IQ-test (vanaf 2 1/2 jaar) en kom er samen met Junior IQ achter of de vermoedens over je kind juist zijn. Naast de IQ-test kijken en luisteren we kritisch naar bevindingen en beoordelingen van de ouder(-s) en na toestemming van de ouder(-s) naar eventueel andere betrokken partijen (kinderopvang, school, (kinder)arts etc…).