Welkom (Hoog)begaafd Signalen 0-4 jaar Gedachten Niet afwachten! Signalen op school Signalenonderpresteerders Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact IQ-Normering Creativiteit Vastberadenheid Ontwikkelingsvoorsprong baby Kijken door een andere bril Testen Geen probleem maar een kans Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact SIGNALEN BIJ ONDERPRESTEERDERS Bel of mail voor hulp, advies, meer informatie en/of een IQ-test (vanaf 2 1/2 jaar) en kom er samen met Junior IQ achter of de vermoedens over je kind juist zijn. Naast de IQ-test kijken en luisteren we kritisch naar bevindingen en beoordelingen van de ouder(-s) en na toestemming van de ouder(-s) naar eventueel andere betrokken partijen (kinderopvang, school, (kinder)arts etc…). Het is heel goed mogelijk dat je een aantal van de ‘-Signalen bij kinderen die je mogelijk in de schoolsituatie zult herkennen-’ vroeger wel gezien hebt, maar dat het kind ze in de loop der jaren kwijtgeraakt lijkt te zijn. Dit kan een signaal zijn dat het kind aan het onderpresteren is. - Lichamelijke signalen zoals allergieën, eczeem, hoofdpijn, buikpijn (vooral bij meisjes) - Expressief of agressief naar buiten treden (vooral bij jongens) - Lastig en onaangepast gedrag - Voortdurend om aandacht vragen - Ontwikkelingsstagnatie, of zelfs –regressie (bijv. weer onzindelijk worden, broekpoepen), op school veel eenvoudiger tekenen dan thuis, zelfs van tekenen weer terug naar krassen, ineens niet meer kunnen lezen - Perfectionisme gekoppeld aan faalangstig gedrag - Negatieve aandacht vragen door bijv. expres dingen fout te doen - Algemene gedragsproblemen - De leerling heeft kennis die nog niet in de groep behandeld is - Bij meer ingewikkelde vragen geeft de leerling vaak het goede antwoord - Interesse in moeilijkere onderwerpen bij een werkstuk of spreekbeurt - Steeds minder goede resultaten behalen (zie LOVS, leerling-volgsysteem) - Zeer wisselende resultaten op school - Zeer laag werktempo - Vertoont geen enkel initiatief meer - Is op school een totaal ander kind dan thuis - Vroegere interesses lijken verdwenen - Kind wil niet meer naar school - Verlies van spontaniteit - Terugtrekken - Depressieve gevoelens Let op!  Deze lijst is niet volledig en niet alle (hoog)begaafde kinderen die onderpresteren hebben deze kenmerken. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk; als je kind één of meerdere van deze gedragsaspecten vertoont, hoeft dat nog niet te betekenen dat het om (hoog)begaafdheid gaat.