Welkom (Hoog)begaafd Signalen 0-4 jaar Gedachten Niet afwachten! Signalen op school Signalenonderpresteerders Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact IQ-Normering Creativiteit Vastberadenheid Ontwikkelingsvoorsprong baby Kijken door een andere bril Testen Geen probleem maar een kans Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact NIET AFWACHTEN! Als je vermoedt dat je kind hoogbegaafd is... Je kind loopt in alle opzichten voor op zijn leeftijdsgenootjes. Terwijl zijn vriendjes net 3 woorden brabbelen, praat je kind al in volzinnen. Ergens vermoed je dat je kind hoogbegaafd is. Wat moet je met zo’n vermoeden doen? In de peuter/ kleutertijd spreken we meestal van een ontwikkelingsvoorsprong i.p.v. (hoog)begaafdheid. Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong loopt op cognitief, spraak- en taaltechnisch en motorisch gebied voor op zijn leeftijdsgenoten. Vaak wordt dit verschil pas echt goed duidelijk als je erachter komt dat je kind opmerkelijk meer kan en weet dan zijn leeftijdsgenoten. Waarschijnlijk speelt je kind ook liever met oudere kinderen (ontwikkelingsgelijken), waardoor hij/zij moeilijk integreert in de eigen groep. Het kind wordt dan vaak gezien als sociaal moeilijk, omdat het ‘anders’ is/doet dan de rest. OBSERVEREN EN IN DE GATEN HOUDEN Vermoed je dat je kind hoogbegaafd is, dan is het zaak om je kind goed te observeren. Je observaties zijn niet alleen belangrijk om je vermoeden te versterken, of eventueel af te zwakken. Ze kunnen tevens van pas komen als je te maken krijgt met de peuterleidster of de leerkracht in groep 1 als je een gesprek over je vermoedens aangaat. BLIJF ER NIET LANG MEE LOPEN Wij raden ouders aan niet te lang met hun vermoedens rond te blijven lopen. Tot drie jaar heeft een (hoog)begaafd kind het doorgaans nog naar zijn zin op de peuter- speelzaal of de kinderopvang. Maar daarna gaan zijn ontwikkelingsgelijken al naar de basisschool en hij of zij blijft over met kinderen die op een andere golflengte zitten. (Hoog)begaafde kinderen die niet erkend en herkend worden, kunnen veel problemen ondervinden. TERUG NAAR BEDPLASSEN EN KRASSEN Zo kan je kind zich gaan aanpassen aan het niveau van zijn leeftijd, om zich niet anders te voelen. Dit betekent automatisch een grote achteruitgang in zijn ontwikkeling. In sommige gevallen gaan kinderen zich afzonderen, weer terug naar krassen in plaats van tekenen en bedplassen. Kinderen kunnen op een hinderlijke manier aandacht gaan vragen, omdat ze zich vervelen. Een leerkracht ziet dit eerder als storend dan als een signaal van ontwikkelings-voorsprong. Op de lange termijn kan een hoogbegaafd kind zich diep ongelukkig voelen, doordat het altijd onder zijn eigen niveau werkt. Een kind kan gaan onderpresteren, zich terugtrekken in zijn eigen wereld en lui worden. OPSCHEPPER Toch zijn veel ouders huiverig om hun vermoedens uit te spreken en naar bijv. een leerkracht te gaan. Geen enkele ouder wil overkomen als een opschepper die zijn kind specialer vindt dan anderen. Toch is dit geen reden om je vermoedens maar voor je te houden. Een (hoog)begaafd kind heeft onderwijs op maat nodig. Ieder mens wil zich graag omringen met ontwikkelings-gelijken. Dus ook (hoog)begaafde kinderen. Ga daarom het gesprek aan met Junior IQ. Bovendien heeft nog niet elke school een beleid op het gebied van (hoog)begaafdheid. Ook niet elke leerkracht of leidster weet goed waar ze op moeten letten bij het signaleren van (hoog)begaafdheid en ze weten vaak niet eens precies wat (hoog)begaafdheid inhoudt. 9 van de 10 keer zijn ze het niet met je eens, maar dat wil niet zeggen dat zij gelijk hebben. Vaak is een (hoog)begaafd kind anders op school dan thuis. Laat je hierdoor dus niet van je stuk brengen! TESTEN De meest eenvoudige manier om je vermoedens te bevestigen of te ontkrachten, is door je kind te laten testen. Dit kan bij Junior IQ in Veldhoven. Een test geeft geen antwoord op alles, maar het kan wel meer duidelijkheid geven. In het geval dat je kind (hoog) begaafd is, zoeken we samen naar onderwijs op maat. Dit kan o.a. door je kind een klas over te laten slaan. Onderwijsmateriaal verbreden, verdiepen of verrijken is ook een goede optie. Junior IQ adviseert en helpt hierbij. Wij zorgen er samen met de ouder(-s) voor dat de school en de leerkrachten op de hoogte zijn en je kind waar nodig aanmoedigt en waardering geeft. Zo blijft je kleine gemotiveerd, want dat je kind (hoog)begaafd is, wil niet zeggen dat hij/zij niets meer hoeft te leren. Dan staat zijn/ haar ontwikkeling stil, talent kun je namelijk ook verliezen als er niets mee gedaan wordt. GEEN PROBLEEM MAAR EEN KANS Gesprekken met school en de twijfels kunnen voor ouders en kind een naar en langlopend proces zijn. Hierdoor wordt (hoog)begaafdheid soms geproblematiseerd. Het is zo jammer dat (hoog)begaafdheid als een probleem wordt gezien i.p.v. een kans. Veel mensen snappen de belevingswereld van een (hoog)begaafd kind niet, daarom concluderen ze maar dat zo’n kind sociaal moeilijk is. En dat terwijl een (hoog)begaafd kind juist enorm veel talent en mogelijkheden heeft