“De grote kunst van het leven is; goed gebruik te maken van het gouden moment waarop zich mogelijkheden voordoen, en het goede te pakken dat binnen je bereik ligt.” Samuel Johnson “Intelligentie is het globale vermogen van een individu om doelbewust te handelen, redelijk te denken en effectief met zijn omgeving om te gaan.” David Wechsler “Het bewijs voor een prima intelligentie is het vermogen om er twee tegengestelde ideeën tegelijkertijd op na te houden, en toch te kunnen blijven functioneren.” F. Scott Fitzgerald “Wacht niet op buitengewone omstandigheden om iets goed te doen; probeer de gewone situatie te benutten.” Jean Paul Richter Welkom (Hoog)begaafd Signalen 0-4 jaar Gedachten Niet afwachten! Signalen op school Signalenonderpresteerders Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact IQ-Normering Creativiteit Vastberadenheid Ontwikkelingsvoorsprong baby Kijken door een andere bril Testen Geen probleem maar een kans Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact (HOOG)BEGAAFD KIND, WAT NU? Junior IQ wijst de juiste weg naar: > Individuele en groepsgewijze begeleiding van begaafde kinderen die wat extra’s nodig hebben op    uiteenlopende gebieden. > Hulp aan begaafde kinderen met problemen als dyslexie, autisme, ADD, ADHD, faalangst en depressie. > Cursussen en workshops voor leerkrachten en ouders. > Ontwikkeling van verrijkingsmateriaal voor gebruik in de (plus)klas. > Verrijkingsonderwijs. > Begeleiding van schoolteams en –besturen bij het opzetten van deeltijd en voltijd plusklassen. > Speelprogramma’s voor omgang met ontwikkelingsgelijken. IQ-NORMERING Maar 2 of 3 van de 100 kinderen zijn hoogbegaafd (dit geldt ook voor volwassenen). 15 tot 20 kinderen en volwassenen van de 100 zijn begaafd/ boven gemiddeld intelligent (zij scoren tussen de 110 – 130 punten). Op een gemiddelde basisschool zitten ongeveer 6 hoogbegaafde of hoogintelligente kinderen. Hoogbegaafd zijn is …… als je een IQ (Intelligentie Quotiënt, dat wil zeggen de verhouding tussen de ‘verstandelijke leeftijd’ en de ‘kalenderleeftijd’) hebt van 130 punten of hoger. Een ‘genie’ is iemand die een IQ heeft van boven de 160. Intelligentie heeft geen plafond, niemand weet hoe hoog intelligentie kan zijn. Slechts 8 personen in Nederland hebben een IQ-score die wordt geschat boven de 180. De meeste kinderen en volwassenen hebben een IQ tussen 90 en 110. Zwakbegaafden hebben een IQ van minder dan 80. Een hoog IQ ontstaat doordat er meer verbindingen tussen de verschillende hersencellen zijn dan bij gemiddelde mensen. Als het ware zijn er veel meer stukjes informatie die over veel meer wegen gaan. Hoogbegaafdheid behelst meer dan alleen een hoog IQ. Het is een combinatie van drie eigenschappen; een IQ van 130 of hoger, een creatief brein en een flinke dosis doorzettingsvermogen. CREATIVITEIT Met een creatief brein wordt niet perse bedoeld dat iemand heel kunstzinnig is, wat wel mogelijk is. Het betekent ook dat je buiten de geijkte kaders kunt denken. Je ziet vaak dat hoogbegaafde kinderen heel anders omgaan met vraagstukken dan hun leeftijdsgenootjes. 1 + 1 is niet logischerwijs twee, omdat er twee kralen aan het telraam hangen. Zij bedenken andere manieren om 2 getallen op te tellen. Ze bedenken bovendien wat het nut is van optellen en welke mogelijkheden het nog meer biedt. Ten slotte boren ze andere manieren aan om vraagstukken op te lossen. VASTBERADEN Hoogbegaafdheid hangt ook samen met een enorm doorzettingsvermogen en een onuitputtelijke nieuwsgierigheid. Dat wil zeggen dat een hoogbegaafd kind niet zal rusten tot hij bijvoorbeeld een wiskundig vraagstuk heeft opgelost. Maar dit doorzettingsvermogen kan zich ook uiten in muziek, sport of kunst. De combinatie van een hoge intelligentie, een creatieve manier van denken, nieuwsgierigheid en een groot doorzettingsvermogen scheppen de voorwaarden om ergens enorm in uit te blinken. Dat wil niet zeggen dat een (hoog)begaafd kind nergens moeite mee kan hebben. Een kind dat briljant piano kan spelen, hoeft niet perse goed te zijn in biologie. (Hoog)begaafdheid blijkt regelmatig tot problemen te leiden. Deze problemen zijn meestal te herleiden tot een ontoereikend onderwijsaanbod en/of een ongeschikte pedagogische benadering (thuis en/of op school). Het tijdig signaleren van (hoog)begaafde kinderen kan voorkomen dat zij zich gaan aanpassen aan het modale (onderzocht dat kinderen binnen 6 weken zich hebben aangepast), in een later stadium afhaken in het vervolgonderwijs en/of het slachtoffer worden van pestgedrag van anderen. Juist daarom is het mogelijk bij Junior IQ om uw kind al vanaf 2 1/2 jaar te laten testen. Benader ons via mail naar Junior IQ rechtstreeks.