Junior IQ is een professionele praktijk voor IQ-testen, advies, hulp en begeleiding op het gebied van intelligentie en (hoog)begaafdheid. Ouders met kinderen (vanaf 2 1/2 jaar), jongeren/ pubers en volwassenen kunnen bij Junior IQ terecht voor professionele IQ-testen inclusief heldere verslaglegging met handvatten, advies voor onderwijs en schoolkeuze. IEDER KIND IS UNIEK Junior IQ biedt IQ-testen voor het vaststellen van intelligentie bij; > (hoog)begaafde kinderen (vanaf 2 1/2 jaar), jongeren/ pubers en volwassenen > kinderen met verbale communicatiebeperkingen (zoals hele jonge kinderen, dove en slechthorende kinderen) > kinderen met taal- en spraakstoornissen (zoals allochtone kinderen bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken) > autistische kinderen > kinderen met ontwikkelingsachterstanden Ook de kinderopvang en het (basis)onderwijs kan bij Junior IQ advies en hulp krijgen bij het geven van passend onderwijs aan (hoog)intelligente en (hoog)begaafde kinderen.   Welkom (Hoog)begaafd Signalen 0-4 jaar Gedachten Niet afwachten! Signalen op school Signalenonderpresteerders Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact IQ-Normering Creativiteit Vastberadenheid Ontwikkelingsvoorsprong baby Kijken door een andere bril Testen Geen probleem maar een kans Signalen bij volwassenen IQ Testen & Kosten Wie, Wat, Waar? Nieuws Contact